Douane-expediteur

De douane-expediteur is bevoegd aangiften voor derden in te dienen. Deze persoon is dus zelfstandig verantwoordelijk voor een bij de Douane ingediende aangifte, inclusief de eventuele betaling van belastingen en/of kosten die samenhangen met de aangifte.

Vanwege het risico dat hiermee wordt belopen heeft de douane-expediteur bij een failissement van de opdrachtgever een voorrecht op alle vermogensbestanddelen voor de door hem ten behoeve van de opdrachtgever betaalde algemene bestedingsbelasting, andere belastingen, rente, kosten en dergelijke.

Wat moet ik doen om zelf douane-expediteur te worden?

U dient een schriftelijke aanvraag tot toelating in bij Douane Caribisch Nederland. Zie voor de gegevens onder Contact.

Neemt u voor het indienen van de aanvraag contact op met Douane Caribisch Nederland, zodat u bekend bent met de voorwaarden en de gegevens die moeten worden verstrekt. In de aanvraag zult u in elk geval gegevens moeten verstrekken over:

  • een mogelijke strafrechtelijke veroordeling van u;
  • uw vakbekwaamheid in het verrichten van douanezaken;
  • de wijze waarop u zekerheid zal stellen voor de gevallen waarin dit wordt verlangd.

Een douane-expediteur dient op Bonaire, Saba of Sint Eustatius te wonen of daar gevestigd te zijn.