In welke gevallen kan ik geen bezwaarschrift indienen?

Tegen een ‘ambtshalve vermindering’ van een belastingaanslag kunt in het algemeen geen bezwaarschrift indienen omdat bezwaar alleen mogelijk is indien de wet bepaalt dat het besluit moet worden genomen in de vorm van een voor bezwaar vatbare beschikking. Dat is bij een ‘ambtshalve vermindering’ niet het geval.

N.B. Een bezwaarschrift kan wel worden ingediend tegen een ‘ambtshalve aanslag’. 
Een ambtshalve aanslag is als er geen aangifte is ingediend en de inspecteur de aanslag op basis van de bij BCN aanwezige stukken gaat schatten.