In welke gevallen kan ik een bezwaarschrift indienen?

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent bij één van de volgende situaties:

  • Een belastingaanslag. Hieronder vallen o.a. de definitieve aanslag, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag.
  • Een besluit van de inspecteur dat wordt genomen in de vorm van een voor bezwaar vatbare beschikking ingevolge de Belastingwet BES. Toelichting: dit betreft een beslissing die in de Belastingwet BES als beschikking wordt aangeduid;
  • Een bedrag, als belasting op aangifte voldaan;
  • Een bedrag, als belasting op aangifte afgedragen en;
  • Een bedrag, als belasting – loonbelasting, opbrengstbelasting of kansspelbelasting - door een inhoudingsplichtige ingehouden.