Vrijstelling algemene bestedingsbelasting

Er zijn een aantal leveringen en diensten vrijgesteld van ABB.

Enkele voorbeelden

Bijvoorbeeld:

  • De invoer van brood, graan en rijst;
  • Diverse medische diensten;
  • Niet-commercieel onderwijs;
  • Openbaar vervoer, waaronder schoolbussen.