Brochure Vastgoedbelasting (Nederlands)

In deze folder treft u informatie aan over de vastgoedbelasting.

Vastgoedbelasting wordt jaarlijks geheven van degene die op 1 januari van een jaar gerechtigd is tot de voordelen uit een onroerende zaak. Meestal is dit de eigenaar van de zaak. Over de grond die in erfpacht is uitgegeven wordt de vastgoedbelasting geheven van de erfpachter van de grond.