BCN_349-2020_WEB_Toelichting AangifteBiljet IB A 2020_PAP

De toelichtingen IB blijven vrijwel gelijk, slechts de bedragen voor de belastingvrije som en de ouderen toeslag veranderen jaarlijks. Meer informatie over tarieven en belastingvrije bedragen vindt u hier.