Meldingsplicht Vastgoed

Per 1 januari 2024 is het Belastingplan BES 2024 ingegaan. Hierin staan verschillende nieuwe belastingregels voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Een van de maatregelen is dat u bij de Belastingdienst moet melden als u een woning  of een bedrijfspand heeft gekocht. Deze verplichting zorgt ervoor dat iedereen die in het bezit is van vastgoed en een aanslag zou moeten ontvangen, ook een aanslag vastgoed krijgt. Als u geen melding doet loopt u het risico op een boete.

Wanneer moet u een melding doen?

De meldingsplicht Vastgoed is ingevoerd voor drie situaties:

  • Voor degenen die op enig moment (vanaf 1 januari 2024) het genot verkrijgt van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of een ander beperkt recht. Voorbeeld: u heeft op 1 januari 2024 een woning of bedrijfspand aangekocht.  
  • Voor degenen die op enig moment het genot van een onroerende zaak hebben krachtens eigendom, bezit of enig ander zakelijk recht en ter zake waarvan zich (vanaf 1 januari 2024) wijzigingen aan die onroerende zaak hebben voorgedaan door bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging. U heeft bijvoorbeeld een verbouwing laten doen of een zwembad laten bouwen (waardevermeerdering). Of het pand is deels afgebroken (waardevermindering).

Voor degenen die (vanaf 1 januari 2024) bij het begin van een kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft en binnen een jaar na afloop van dat kalenderjaar geen aanslag vastgoedbelasting hebben ontvangen.

Binnen welke termijn moet u een melding doen?

 De periode waarbinnen de melding moet worden gedaan verschilt. Voor de in de onderdelen onder de eerste twee bovengenoemde situaties bedraagt de termijn vier maanden na verkrijging van het genot van de onroerende zaak, respectievelijk vier maanden nadat een wijziging van de onroerende zaak zich heeft voorgedaan.

Degene die bij het begin van een kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft, en binnen een jaar na afloop van dat kalenderjaar geen aanslag heeft ontvangen (derde situatie), dient melding te doen binnen vier maanden na afloop van dat jaar.

Wie moet de melding doen?

Iedereen die vanaf 1 januari 2024 een onroerend goed heeft aangekocht, een wijziging heeft aangebracht aan hun onroerend goed of voor diegene die vanaf 1 januari 2024 geen aanslag vastgoedbelasting hebben ontvangen en voor dat jaar wel vastgoedbelasting verschuldigd zijn.

Indien meerdere personen of lichamen van een onroerende zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht hebben dient één van hen namens al die personen of lichamen een melding te doen.

Hoe kunt u een melding doen?

Ga naar de website van de Belastingdienst, klik op de link en open het meldingsformulier Vastgoedbelasting. U vult het formulier in en stuurt het in. Daarna krijgt u een bevestigingsmail.

Boete

Het is belangrijk om tijdig melding te doen. Als u niet tijdig uw melding doet, of als de aanslag niet of voor een te laag bedrag is vastgesteld, kan een boete worden opgelegd. De boete kan oplopen tot een bedrag van maximaal 100 percent van het bedrag van de aanslag die u krijgt.

Vragen?

Heeft u vragen over de meldingsplicht Vastgoed? Dan kunt u een email sturen naar de Belastingdienst, balie@belastingdienst-cn.com