Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2023

Hieronder vindt u de belangrijkste fiscale wijzigingen die in Caribisch Nederland gelden vanaf 1 januari 2023:
 

  • Verhoging van de belastingvrije som
  • Verhoging van de minimale omvang van het gebruikelijk loon in de loonbelasting BES
  • Continuering van de per 1 april 2022 doorgevoerde accijnsverlaging op benzine
  • Het met nultarief belasten of vrijstellen van de invoer, (op)levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland

Verhoging van de belastingvrije som

Vanaf 1 januari 2023 wordt de belastingvrije som aanmerkelijk hoger dan in de voorgaande jaren, namelijk $17.352. Dit is een verhoging van $5.154 ten opzichte van de belastingvrije som van 2022, die $12.198 bedraagt.  (Zie: Belastingvrije som per 1 januari 2023 verhoogd naar 17.352 USD).

Bij de berekening van de inkomstenbelasting, de premies AOV, AWW en het werknemersdeel van de zorgverzekering mag rekening gehouden worden met de belastingvrije som. De belastingvrije som betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt.

Verhoging van de minimale omvang van het gebruikelijk loon in de loonbelasting BES

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder van een lichaam wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Met ingang van 2023 wordt het normbedrag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling aangepast en verhoogd van $14.000 naar $25.000.

Continuering van de per 1 april 2022 doorgevoerde accijnsverlaging op benzine

De per 1 april 2022 doorgevoerde accijnsverlaging op benzine zal worden verlengd tot en met 30 juni 2023. Met ingang van 1 juli 2023 wordt de tijdelijke verlaging van 16 dollarcent op benzine accijns gehalveerd (8 dollarcent). Vervolgens wordt met ingang van 1 januari 2024 teruggegaan naar de tarieven, zoals die zonder verlagingen van toepassing waren.  

Het met nultarief belasten of vrijstellen van de invoer, (op)levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland

Vanaf 1 januari 2023 wordt in Caribisch Nederland de invoer van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines met het nultarief belast, hetzij vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.

Voor elektriciteitsbedrijven zal de (op)levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines met het nultarief worden belast. Doel van het nultarief voor elektriciteitsbedrijven is om cumulatie van algemene bestedingsbelasting te voorkomen bij de bouw van zonne- en/of windparken. Voor andere ondernemers dan elektriciteitsbedrijven, alsmede particulieren, is een vrijstelling van algemene bestedingsbelasting van toepassing.

Deze wijziging geldt ook voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels, het montagemateriaal en zogenoemde optimizers en omvormers. En voor de aanpassing van de meterkast in verband met de aanschaf van zonnepanelen.

Voor andere gerelateerde werkzaamheden, zoals een mogelijke versteviging van het dak of installatie van een warmtepomp, dient wel algemene bestedingsbelasting te worden afgedragen.