Belastingvrije som per 1 januari 2023 verhoogd naar 17.352 USD

De belastingvrije som voor 2023 in  Caribisch Nederland is vastgesteld op 17.352 USD. Dit is een verhoging van 5.154 USD ten opzichte van de belastingvrije som van 2022, die 12.198 USD bedraagt.

Bij de berekening van de inkomstenbelasting, de premies AOV, AWW en het werknemersdeel van de zorgverzekering mag rekening gehouden worden met de belastingvrije som. De belastingvrije som betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt.  

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst):

 “Met de verhoging van de belastingvrije som met ruim 40% naar 17.352 UDS helpen we mensen met hun inkomen en in hun bestaanszekerheid. Bovendien zorgen we ook voor duidelijkheid door de belastingvrije som gelijk te trekken met het hoogste minimumloon in Caribisch Nederland. Als kabinet hebben we op verschillende plekken gezien dat hier de afgelopen tijd aandacht voor is gevraagd. Dat  begrijpen wij ook. Ik ben blij dat we daarom nu mensen concreet kunnen helpen en voor iedereen duidelijkheid kunnen bieden”.

Over inkomsten tot 17.352 USD hoeft geen belasting te worden betaald.

Over inkomsten boven het bedrag van 17.352 USD moet 30,4 % belasting worden betaald en over inkomsten boven het bedrag van  281.921,  35,4 %.