Aanslagen vastgoedbelasting zijn onderweg

De Belastingdienst CN verstuurt deze maand de aanslagen vastgoedbelasting 2021. Vastgoedbelasting wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken zoals een tweede woning en bedrijfspanden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De door de eigenaar  als hoofdverblijf bewoonde  woning is vrijgesteld van vastgoedbelasting en valt onder de grondbelasting. Voor andere vrijstellingen kunt u onze website raadplegen.
 

Aanslagen vastgoedbelasting

Het belastingtarief van de vastgoedbelasting is 17,5% . Dit tarief wordt toegepast op een berekend voordeel van 4% van de waarde van de onroerende zaak. Effectief bedraagt de vastgoedbelasting daarmee  0,7% van de waarde van de onroerende zaak. 

Voorbeeld 1: 

Waarde woning USD 200.000. Er geldt een vrijstelling van USD 70.000. De belasting wordt berekend over USD 130.000. Heffing algemeen: 0,7% vastgoedbelasting = USD 910. Bedrag van de opcenten (alleen op Bonaire) USD 273,=. De totale heffing in dat jaar bedraagt USD 1.183. 

Indien het een hotel betreft is het tarief 10% en wordt er effectief 0,4% vastgoedbelasting geheven. 

Voorbeeld 2: 

Waarde hotel USD. 200.000. Heffing hotelsector: 0,4% vastgoedbelasting = USD 800. Bedrag van de opcenten (alleen op Bonaire) USD 240.  De totale heffing in dat jaar bedraagt USD1.040.

Opcenten Bonaire

Voor onroerende zaken op Bonaire wordt de aanslag vastgoedbelasting verhoogd met 30% aan opcenten ten behoeve van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Betalen

Op het aanslagformulier  vastgoedbelasting staat vermeld hoe u kunt  betalen. De aanslag dient u in één keer te betalen. Als dat problemen oplevert kunt u bij de  ontvanger van de Belastingdienst CN een betalingsregeling  treffen. 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:
https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting