Ondersteuning voor gedupeerde ouders kindertoeslagaffaire in Caribisch Nederland van start

Vanaf maandag 16 mei is de ondersteuning voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland van start gegaan. Maaike Umbelino – van Sleen coördineert en organiseert vanuit de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) de benodigde ondersteuning voor gedupeerde ouders op de BES-eilanden.

Ondersteuning voor gedupeerde ouders kindertoeslagaffaire in Caribisch Nederland van start

Op Sint Eustatius en Saba zijn nog geen gedupeerden van de terugvordering kinderopvangtoeslag. Op Bonaire zijn de eerste contacten met gedupeerde ouders die ondersteuning wensen zijn gelegd. Welke ondersteuning nodig is en geboden wordt is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de ouder en het gezin. Uitgangspunt is de ouders en het gezin een ‘frisse start’ te bieden en te zorgen dat zij de juiste ondersteuning krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen na de gevolgen van de terugvordering van de kinderopvangtoeslag.

Maaike Umbelino

Maaike Umbelino: ‘De gedupeerde ouders die ik hier heb gesproken hebben enorme veerkracht. Alles achter je laten vanuit een stressvolle situatie in Nederland vergt moed. Het is niet altijd makkelijk om vanuit Nederland komend, te zorgen dat alle gezinsleden hun draai vinden en een nieuw bestaan met je gezin op te bouwen. Ik vind het fijn om te zien dat we de ouders een steun in de rug kunnen geven.’

Wanneer u gedupeerd bent door gevolgen van de kinderopvangtoeslag vraagt UHT of uw gegevens doorgestuurd mogen worden aan het ondersteuningsteam voor Caribisch Nederland. Wanneer u toestemming geeft, neemt Maaike hierna contact met u op voor een gesprek hoe het met u en uw gezin gaat. Heeft u vragen aan Maaike over de ondersteuning op de BES, dan kunt u ook direct contact opnemen.

Wilt u meer weten kijk dan op https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslag