De nieuwe waardebeschikkingen vastgoedbelasting voor het tijdvak 2021-2025 Saba en Sint Eustatius zijn onderweg

De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zullen  in juni  2021 verstuurd worden met als peildatum 01-01-2021. De aanslagen vastgoedbelasting  2021 worden vanaf medio januari 2022 verzonden.

Bovenwinden

Vastgoedbelasting wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken zoals een tweede woning en bedrijfspanden. De door de eigenaar  als hoofdverblijf bewoonde  woning is vrijgesteld van vastgoedbelasting. Voor  andere vrijstellingen kunt u onze website raadplegen.

De waardebeschikking voor bedrijven worden  in een latere fase in het jaar   verstuurd.

De waardebeschikking  vermeldt de  waarde van een onroerende zaak in het economisch verkeer. De waarde wordt bepaald op basis van recente verkopen.  De waarde van bedrijfspanden  en bijzondere objecten wordt door taxateurs op basis van een geveltaxatie  bepaald.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan a.u.b. contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer 715 – 8585 of raadpleeg onze website: https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting

Er zijn verder folders vastgoedbelasting in 3 talen beschikbaar. Deze staan op de website onder vastgoedbelasting/documenten.