Handhavingscontroles op Bonaire International Airport

De Koninklijke Marechaussee, Douane Caribisch Nederland en BIA hebben op vrijdag 13 december 2019 op Bonaire International Airport een gezamenlijke handhavingsactie gehouden.

Deze actie van de twee grootste handhavingspartners op de luchthaven is een intensivering van de reeds nauwe samenwerking tussen Douane Caribisch Nederland en Koninklijke Marechaussee.

De handhavingsactie vond plaats op en rond de luchthaven,  begon om 6.00 uur op 13 december duurde 24 uur. Doel van de actie: de versterking van de luchthavenprocessen en de veiligheid en de integriteit van de luchthaven waarborgen.

Koninklijke Marechaussee, Douane Caribisch Nederland en BIA hebben tijdens deze actiedag controles uitgevoerd in zowel het personen- als het goederenproces. Daarbij is gekeken naar de beveiliging burgerluchtvaart, waaronder de toegangscontrole en het gebruik van toegangspassen van Bonaire Internationale Airport (BIA), de grensbewaking waarbij de focus onder andere lag op documenten van de in- en uit reizende personen.  Ook werd gecontroleerd op in-, door- en uitvoer van goederen (bagage/cargo).

Bij de actie werden ongeveer 30  medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, Douane Caribisch Nederland en BIA ingezet.  Er werd een vondst gedaan van een bedrag van 11.000 USD (uitgaande passagier naar Curacao) waarvoor geen aangifte was gedaan. En tevens een vondst van 24.000 USD (binnenkomende passagier vanuit Nederland) waarvoor eveneens geen aangifte was gedaan. Er was geen indicatie voor witwassen, de passagiers kregen een boete werden vervolgens verzocht om de MOT formulieren in te vullen.

De actie heeft verder veel informatie opgeleverd waar de Koninklijke Marechaussee, Douane Caribisch Nederland en de BIA verder mee kunnen. De actie heeft aangetoond dat de samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Douane Caribisch Nederland en BIA zeker een toegevoegde waarde heeft. De actie zal in de toekomst dan ook zeker een vervolg krijgen.