Als u niet kunt betalen

Hebt u een aanslag ontvangen, en kunt u die niet op tijd betalen? Neemt u dan meteen contact op met de Belastingdienst.

Wanneer krijgt u uitstel van betaling?

Belangrijk voor uitstel is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die minimaal voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen;
  • de problemen zijn van tijdelijke aard;
  • de problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

Voorbeelden van een derde deskundige

Bij een derde deskundige kan het gaan om:

  • een erkende consultant;
  • een erkende financier;
  • een erkende brancheorganisatie;
  • een erkende (huis)accountant.

Waar moet de verklaring aan voldoen?

Uit de verklaring moet de aard van de betalingsproblemen blijken en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. U moet aantonen  dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico.

Er kunnen hierbij nog eventuele nadere voorwaarden gesteld worden.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Als u voor een betalingsregeling op grond van bovenstaande kenmerken in aanmerking wilt komen, kunt u een onderbouwd verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Bonaire: Kralendijk - Kaya L.D. Gerharts 12

Sint Eustatius: Oranjestad - H.M. Queen Beatrixstreet

Saba: The Bottom - Cap. Mathew Levenstone Street

Moet u rente betalen als u uitstel van betaling krijgt?

Gedurende het uitstel moet u invorderingsrente (6%) betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen?

U kunt schriftelijk in beroep gaan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst en stuur het naar:

Belastingdienst/Caribisch Nederland
Kaya L.D. Gerharts 12
Kralendijk
Bonaire, C.N.

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Zodra uw beroepschrift ontvangen is, krijgt u uitstel totdat hierop is beslist. U ontvangt de beslissing op uw beroepschrift binnen 8 weken nadat u het hebt ingediend.

Let op!
Later betalen kost geld: u moet invorderingsrente (6%) betalen.

Betalingsproblemen

Als ondernemer krijgt u alleen uitstel van betaling als u voor de hele belastingschuld zekerheid kunt geven, b.v. met:

  • een bankgarantie;
  • een persoonlijke borgstelling;
  • een hypotheek.

Wilt u een verzoek om uitstel van betaling indienen,  gebruik dan het formulier ‘Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen’ link naar formulier.