Aansprakelijk voor belastingschuld van een ander

Soms kunnen anderen aansprakelijk worden gesteld voor uw belastingschuld of de schuld van uw onderneming.

Als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest, kunnen wij uw (ex-)echtgenoot  aansprakelijk stellen voor (een deel van) uw belastingschuld. Ook erfgenamen en een executeur kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Als u bestuurder bent van een vennootschap, is het ook mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de belastingschuld van de vennootschap. Als u werkt als aannemer, of als u personeel heeft ingeleend, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor niet-betaalde loonheffingen of algemene bestedingsbelasting van uw onderaannemer of uitlener.

Als de aansprakelijkgestelde geen bezwaar maakt, moet hij de schuld betalen. Hetzelfde geldt als het bezwaar wordt afgewezen, of als de rechter zijn beroep afwijst. Als de aansprakelijkgestelde de schuld niet op tijd betaalt, neemt de Belastingdienst maatregelen om ervoor te zorgen dat hij alsnog betaalt.