Wijziging Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme BES en Bestuurlijke Boetebeleid Liquide Middelen Douane CN

Op 1 juli 2021 treedt een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (WWFT-BES) in werking. Hiermee worden de preventieve maatregelen tegen witwassen en financieren van terrorisme in Caribisch Nederland aangescherpt.

Witwassen van geld

De belangrijkste  wijzigingen die betrekking hebben op  de bevoegdheid van de Douane CN zetten wij hieronder op een rijtje.  

Uitbreiding liquide middelen; wat zijn dat?

Voortaan vallen onder liquide middelen, naast geld, ook goud, edelmetalen, diamanten en andere edelstenen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze goederen regelmatig de grens over worden gebracht in het kader van het witwasproces.

Gegevens op aangifteformulier

De vereiste gegevens op het aangifteformulier, die door binnenkomende of vertrekkende personen ingevuld moet worden, zijn uitgebreid.

Het drempelbedrag, namelijk een gezamenlijke waarde van 10.000 USD of meer is wel hetzelfde gebleven.

Kennisgevingsverplichting liquide middelen onbegeleid vervoer

Er zijn  nieuwe regels gesteld voor onbegeleide transporten van liquide middelen zoals postcolli, koerier zendingen, onbegeleide bagage of containervracht met een gezamenlijke waarde van

10.000 USD of meer. Omdat in de praktijk gebleken is dat ook bij deze goederen regelmatig sprake is van criminele activiteiten, is er een kennisgevingsverplichting geïntroduceerd. Hierdoor kunnen deze transporten effectiever worden gecontroleerd en dient er op verzoek van de douane een kennisgeving worden gedaan.

Kennisgevingsverplichting bij bedragen onder 10.000 USD

De douane kan  bij vervoer van liquide middelen onder het drempelbedrag van  10.000 USD om een kennisgeving verzoeken, als er aanwijzingen zijn dat dit vervoer verband houdt met criminele activiteiten. Deze bevoegdheid geldt zowel voor vervoer door personen als onbegeleid vervoer.

Boetebeleid liquide middelen

De hoogte van de bedragen van boetes in het  Boetebeleid liquide middelen is gewijzigd.  Als iemand de regels overtreedt wordt er een onderscheid gemaakt tussen opzet en geen opzet.

Voor de hoogte van de boetes betekent dit het volgende:

Schending aangifteplicht Hoogte bestuurlijke boete

Geen opzet

10% van de totale waarde in USD (tot een max. boete van USD 14.000)

Opzet

30% van de totale waarde in USD (tot een max. boete van USD 14.000)

Met  vragen over deze wetswijzigingen en de uitvoering hiervan  kan men mailen naar douane@belastingdienst-cn.nl