CRS Formulier Nederlands

Common Reporting Standard

Vanaf 1 januari 2016 stellen financiële instellingen het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast. Dat doen die instellingen volgens wettelijke identificatievoorschriften. Dit is een voorbereiding op de uitwisseling van financiële gegevens door belastingdiensten volgend jaar.