Belastingwet BES

Wet van 16 december 2010 houdende vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)

De bepalingen van deze belastingwet gelden op de BES eilanden bij de heffing van de BES belastingen alsmede de invordering van de BES belastingen.