Tarieven algemene bestedingsbelasting

Het tarief voor leveringen (alleen door producenten) en diensten wordt berekend over de vergoeding die voor het geleverde product of de dienst betaald wordt in geld of in natura.

Het tarief bij Invoer wordt berekend over de douanewaarde ( = waarde product + verzekering + transportkosten).

Overzicht tarieven per eilandgebied

Voor de eilandgebieden Sint Eustatius en Saba geldt een afwijkend algemeen tarief en een afwijkend tarief voor diensten op het gebied van verzekeringen, ten opzichte van Bonaire.

Overzicht tarieven per eilandgebied
Eilandgebied Bonaire

Sint Eustatius     
en Saba

Algemeen tarief - leveringen/invoer 8% 6%
Algemeen tarief - diensten 6% 4%
Verzekeringen 7% 5%
Invoer personenauto 25% 25%
Invoer Zeer zuinige personenauto 0% 0%
Goederen die afkomstig zijn van buiten de BES eilanden
en niet zijn ingevoerd
0% 0%

Goederen die door een producent worden uitgevoerd,
ingeslagen en/of worden gebracht onder
een douaneregime en voor uitvoer bestemd zijn.

0% 0%

Toelichting met betrekking tot auto’s

Zeer zuinige personenauto's

Een zeer zuinige personenauto is een personenauto waarvan bij benzinemotoren de CO2-uitstoot niet meer dan 110 gram per kilometer bedraagt en bij dieselmotoren de CO2-uitstoot niet meer dan 95 gram per kilometer bedraagt.

Bestelauto en Pick-up

Onder een bestelauto wordt verstaan een motorrijtuig met een laadruimte die niet is ingericht voor het vervoer van personen, die in haar geheel is voorzien van een vlakke laadvloer en die verder aan bepaalde afmetingen moet voldoen. Deze afmetingen zijn ontleend aan de Nederlandse Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

Heb ik een bestelauto of een pick-up?

Op de BES-eilanden wordt veel gebruik gemaakt van de zogenaamde Pick-up. Afhankelijk van de uitvoering kan een Pick-up een personenauto of bestelauto zijn. Onderstaand schema geeft de basis voor de verdeling tussen een Pick-up en een bestelauto.

Onderscheid Pick-up / Bestelauto

Type bestelauto

Inrichting

Inrichtingseisen

Pick-up met open laadbak, enkele cabine en Xtrcab (1,5 cabine)

Open laadbak

Minimaal 125 cm lang en 20 cm breed.

Pick-up met dubbele cabine en open laadbak

Open laadbak

Minimaal 150 cm lang en bovendien ten minste 2/3 van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder de extra zitruimte.

De oorspronkelijke laadruimte begint bij een fictief schot, dat is geplaatst op een afstand van 115 cm achter het achterste punt van het stuur. Minimaal 40% van de lengte is vóór het hart van de achterste as geplaatst.

In grote lijnen komt het er op neer dat de Pick-up met een enkele cabine als bestelauto wordt aangemerkt en de Pick-up met een dubbele cabine als personenauto.