Toegankelijkheidsonderzoek www.belastingdienst-cn.nl

Het toegankelijkheidsonderzoek laat zien in hoeverre de website van de Belastingdienst op het moment van het onderzoek voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). U kunt het rapport downloaden.