Controle op het water tijdens festiviteiten rondom Dia di Rincon

Dit jaar is het al 35 jaar dat de Dia di Rincon gevierd wordt. Zoals altijd zullen mensen van de omliggende eilanden en landen Bonaire bezoeken om ook te genieten van de festiviteiten rondom deze dag. De ketenpartners van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) zijn ook dit jaar tijdens deze feestelijke periode weer actief met betrekking tot het veilig houden van de wateren rondom Bonaire.

De Douane, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zullen toezicht houden en controleren op het nakomen van alle wet- en regelgeving die per ketenpartner van toepassing en belang is. De diensten zullen elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van die taken.

Het toezicht en de controles vinden plaats in de wateren tussen Curaçao en Bonaire, rondom Bonaire en in de rede van Kralendijk.

De Douane
De douane houdt toezicht op grensoverschrijdend goederenverkeer en controleert of de juiste procedures bij in-, uit  en doorvoer gevolgd worden en of er geen verboden goederen aanwezig zijn.

De KMar
De KMar is verantwoordelijk voor de grensbewaking op Bonaire. Hierbij controleert de KMar de toegangsvoorwaarden van personen en levert de KMar een bijdrage aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

De Kustwacht
De Kustwacht zal controles uitvoeren op de geldigheid van scheepsdocumenten zoals registratiekaarten en vaarvergunningen. Deze scheepsdocumenten dienen geldig te zijn voor het gebied van Bonaire. Daarnaast controleert de Kustwacht op het aantal personen aan boord van een vaartuig conform de keuringskaart en handhaaft de openbare orde en veiligheid.

De KPCN
Het KPCN is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Het Openbaar Lichaam Bonaire
Het OLB ziet toe op juist gebruik van boeien en ligplaatsen voor vaartuigen. Hierbij wordt gecontroleerd op ankeren en worden onbevoegde meerboeien verwijderd.

De MMHB verzoekt iedereen goed voorbereid het water op te gaan en bij vragen contact op te nemen met de betreffende dienst.