Maritieme controles en controle bij in-, uit- en doorvoer tijdens de 56ste Bonaire Sailing Regatta

De 56ste editie van de Bonaire Sailing Regatta gaat op 6 oktober  2023 van start. De ketenpartners van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) zijn ook dit jaar tijdens de Bonaire Sailing Regatta weer actief met betrekking tot het veilig houden van Bonaire.

De Douane, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zullen toezicht houden en controleren op het nakomen van alle wet- en regelgeving die per ketenpartner van toepassing en belang zijn. De diensten zullen elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van die taken. Daarnaast is er extra inzet vanuit de diverse diensten ten behoeve van eventuele noodhulp.

Het toezicht en de controles vinden plaats in de wateren tussen Curaçao en Bonaire, rondom Bonaire en in de rede van Kralendijk.

Douane

De Douane houdt toezicht op grensoverschrijdend goederenverkeer en controleert of de juiste procedures bij in-, uit- en doorvoer gevolgd worden en of er geen verboden goederen aanwezig zijn.

KMar

De KMar is verantwoordelijk voor de grensbewaking op Bonaire. Hierbij controleert de KMar de toegangsvoorwaarden van personen en levert een bijdrage aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Kustwacht

De Kustwacht zal controles uitvoeren op de geldigheid van scheepsdocumenten zoals registratiekaarten en vaarvergunningen. Deze scheepsdocumenten dienen geldig te zijn voor het gebied van Bonaire. Daarnaast controleert de Kustwacht op het aantal personen aan boord van een vaartuig conform de keuringskaart en handhaaft de openbare orde en veiligheid.

KPCN

KPCN is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Openbaar Lichaam Bonaire

Het OLB ziet toe op juist gebruik van boeien en ligplaatsen voor vaartuigen. Hierbij wordt gecontroleerd op ankeren en worden onbevoegde meerboeien verwijderd. Tijdens de Regatta is het toegestaan om  bij de noordpier even aan te meren voor inklaren, maar boten mogen daar niet blijven liggen. In verband met de drukte wordt booteigenaren sterk  aangeraden om een ligplaats te regelen voordat zij naar Bonaire reizen.

De MMHB verzoekt iedereen goed voorbereid het water op te gaan en bij vragen contact op te nemen met de betreffende dienst.