Uitstel indienen verzamelloonstaat 2022 tot 1 september

De Belastingdienst CN merkt aan het aantal ontvangen verzamelloonstaten (VZLS) dat een aantal belastingplichtigen problemen ondervindt bij  het gebruik van het nieuwe VZLS portaal.

Daarom wordt nu automatisch uitstel voor het indienen van de VZLS 2022 verleend tot 1 september 2023. Op deze manier kan iedereen tijdig aangifte doen. 

Voor meer informatie over het indienen van de verzamelloonstaat kan je kijken op www.mijncn.nl/verzamelloonstaat.