Deadline IB aangifte nu 10 december

Het afgelopen weekend was de portal MijnCN uit de lucht. Dit kwam door onderhoudswerkzaamheden, die helaas een dag zijn uitgelopen.  

In een aanmaning die naar een groep belastingplichtigen is gestuurd, is 11 november als deadline gesteld, om alsnog aangifte Inkomstenbelasting (IB) te doen. Door het onderhoud konden zij dit weekend niet op MijnCN.  

De Belastingdienst CN geeft deze belastingplichtigen daarom nu tot 10 december de tijd om hun aangifte IB te doen.