FIOD bezoekt Bonaire

Een delegatie van de FIOD heeft op 24 maart jl. Bonaire bezocht. De delegatie bestond uit: algemeen directeur FIOD Niels Obbink, directeur intelligence en internationale samenwerking Edo Edens en teamleider internationaal Helma Citroen.

FIOD bezoekt Bonaire

De delegatie heeft overleg gevoerd met gezaghebber Edison Rijna, de directeur belastingdienst Caribisch gebied Anneke van den Breemer en de plv korpschef Ronald Zwarter en enkele KPCN collega’s.
Doel van dit bezoek was om mogelijkheden te verkennen om KPCN en de Belastingdienst CN te versterken bij de aanpak van witwassen en belastingfraude en nauwer en intensiever samen te werken.

Alle deelnemende partijen waren het er over eens dat een meer intensieve samenwerking op deze onderwerpen van groot belang is. Gezaghebber Edison Rijna: “Goed toezicht is belangrijk voor het tegenhouden van malafide praktijken en het continueren van een gezond ondernemersklimaat”.

Ronald Zwarter gaf aan:” Extra financiële kennis is onontbeerlijk voor de aanpak van financieel economische criminaliteit en daarbij zijn alle partners welkom”.  

Namens de FIOD geeft Niels Obbink aan: “Door onze krachten te bundelen en met medewerkers van de FIOD actief te worden in Caribisch Nederland, versterken we de verbinding binnen het Koninkrijk. Hierdoor treden we samen met al onze partners effectiever op tegen fiscale en financiële fraude en pakken we de ondermijning aan.”