Uitstel beschikking Inkomstenbelasting 2021 dubbel verstuurd

In de eerste week van juli 2022 heeft de Belastingdienst via een geautomatiseerd systeem de uitstel beschikking Inkomstenbelasting 2021 via de post gestuurd.

Door een technische fout van het systeem zijn deze per abuis dubbel verstuurd. BCN verontschuldigt zich hiervoor.