CRIB-nummer voor alle inwoners tussen 0 en 67 jaar

De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft voor de inwoners in de leeftijd tussen 0 en 67 jaar een CRIB-nummer aangemaakt. CRIB staat voor: Centraal Registratie Informatie Belastingplichtige.

Gebouw Belastingdienst Caribisch Nederland

Deze persoonlijke nummers worden via een brief aan iedereen die ingeschreven staat in de bevolkingsadministratie van Bonaire, Saba of Sint Eustatius, en binnen deze leeftijdsgroep valt, toegestuurd. Het voordeel is dat personen  niet meer naar het belastingkantoor hoeven komen om een CRIB-nummer aan te vragen en op te halen. Dit geldt niet voor bedrijven.

Wat is een CRIB-nummer?

Een CRIB-nummer is een uniek persoonsgebonden nummer voor iedereen die geregistreerd staat bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het nummer is in de eerste plaats bedoeld voor contact tussen personen en overheidsinstanties. Hierbij moet u denken aan de Belastingdienst, het Openbaar Lichaam, Sociale Zaken of Studiefinanciering. Door het gebruik van een CRIB-nummer kunnen bijvoorbeeld betalingen op een eenvoudige manier correct worden verwerkt.

Waar heeft u het voor nodig?

Een CRIB-nummer heeft u nodig wanneer u contact heeft met de Belastingdienst, bijvoorbeeld bij het invullen van  uw aangifte inkomstenbelasting. Bij betalingen aan de Belastingdienst moet u dit nummer vermelden. Ook wanneer u op Bonaire een auto of motor koopt en het kenteken op uw naam wilt zetten bij het Openbaar Lichaam, heeft u een CRIB-nummer nodig . Daarnaast heeft uw (toekomstige) werkgever het CRIB-nummer nodig voor het bijhouden van de loonadministratie.

Privacy

Met het CRIB-nummer kunnen gegevens worden herleid naar een bepaald persoon. Onzorgvuldig gebruik van het  CRIB-nummer brengt daarom privacy-risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Ga daarom zorgvuldig om met het verstrekken van uw CRIB-nummer.

Goed bewaren

Inwoners van Caribisch Nederland die al eerder te maken hebben  gehad met de Belastingdienst Caribisch Nederland, hebben al een CRIB-nummer en krijgen nu geen brief. Bewaar uw CRIB-nummer goed. Mocht u of een van uw gezinsleden het CRIB- nummer toch kwijt zijn, dan kunt u bij de Belastingdienst een CRIB-verklaring ophalen. U dient een legitimatiebewijs mee te brengen.

Vragen?

Heeft u vragen over het CRIB-nummer, dan kunt u contact opnemen met  Belastingdienst CN.