Belastingdienst Caribisch Nederland vernoemt receptiehal naar Larry Thomas

De receptiehal van de Belastingdienst CN op Bonaire is vernoemd naar oud-medewerker Larry Thomas. Op 23 september, zijn sterfdag, werd door zijn vader, dhr. Hubert Thomas en de voorzitter van de stichting Nawati, Hubert Vis, het naambord onthuld.

Larry Thomas

Dit gebeurde op initiatief van de Stichting Nawati en werd hierbij gesteund door de directeur van de Belastingdienst CN, mw. Anneke van den Breemer. Tijdens de bijeenkomst werd tevens een bordje ter nagedachtenis aan voormalig security medewerker Louis Gijsbertha onthuld.

Larry Thomas en directeur Belastingdienst CN
Hubert Thomas en Hubert Vis