Noodregeling SZW en Inkomstenbelasting

Wie in 2020 een uitkering heeft gekregen via de Noodregeling SZW, moet hierover inkomstenbelasting betalen. Er zijn twee manieren waarop deze noodregeling is uitgekeerd.

Covid-19 Bonaire

Betaling via werkgever

Als uw werkgever u niet (volledig) aan het werk kon houden in verband met het coronavirus, kon hij of zij u onder de noodregeling van SZW brengen. Uw (voormalige) werkgever kreeg dan een tegemoetkoming in de loonkosten voor de uren die zijn of haar personeel niet meer ingezet kon worden. De compensatie werd aan uw werkgever uitbetaald, die dit vervolgens aan u doorbetaalde in de vorm van uw salaris. Deze compensatie moet u, net als reguliere looninkomsten, aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting onder de inkomsten uit arbeid.

Betaling via SZW

Als u op 13 maart 2020 werknemer was, maar vanwege het coronavirus niet meer in dienst werd gehouden, kon u zelf bij SZW een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning. Om aanspraak te maken moest het bedrijf waar u werkzaam was onder de noodregeling van SZW vallen. U kon aanspraak maken op tachtig procent van uw laatst verdiende loon. Deze uitkering van SZW is belast onder de inkomstenbelasting en dient u aan te geven onder de inkomsten uit arbeid.

Aangifte Inkomstenbelasting

U kunt uw aangifte Inkomstenbelasting tot 18 mei online doen via het digitale portaal MijnCN.nl. Voor vragen over het doen van  aangifte kunt u  mailen naar balie@belastingdienst-cn.nl of bellen met 715-8585. Bij vragen over het aanmaken van een account of wachtwoord kunt u mailen naar helpdesk@mijncn.nl of bellen met 715-8886.

Voor het indienen van de aangifte op papier kunt u langs komen bij het kantoor van de belastingdienst op Bonaire, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 13.00 uur. U kunt uw papieren aangifte  ook deponeren in de brievenbus aan de rechterkant van de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst op Bonaire.

Op Saba kunt u bij het kantoor van de Belastingdienst terecht, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur.

Op Sint Eustatius, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur, maar alleen op afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen met 3183325 of 3183326. Er mogen maximaal 2 personen per keer naar binnen en een mondkapje is vereist.

Meer informatie over het online indienen vindt u op www.mijncn.nl.