De nieuwe waardebeschikkingen vastgoedbelasting voor het tijdvak 2021-2025 Bonaire zijn onderweg

De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zullen  in juni  2021 verstuurd worden met als peildatum 01-01-2021. De aanslagen vastgoedbelasting  2021 worden vanaf medio januari 2022 verzonden.

Bonaire

Vastgoedbelasting wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken zoals een tweede woning en bedrijfspanden. De door de eigenaar als hoofdverblijf bewoonde woning is vrijgesteld van vastgoedbelasting en valt onder de grondbelasting. Voor andere vrijstellingen kunt u onze website raadplegen.

De waardebeschikking voor bedrijven wordt in een latere fase in het jaar   verstuurd.

De waardebeschikking  vermeldt de waarde van een onroerende zaak in het economisch verkeer. De waarde wordt bepaald op basis van recente verkopen. Voor de  waarde van woningen en bouwgronden wordt ook gebruik gemaakt  van een prijsindexcijfer dat door het CBS is vastgesteld.  De waarde van bedrijfspanden en bijzondere objecten wordt door taxateurs op basis van een geveltaxatie bepaald.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan a.u.b. contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer 715 – 8585 of raadpleeg onze website: https://www.belastingdienst-n.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting

 Er zijn verder folders vastgoedbelasting in 3 talen beschikbaar. Deze staan op de website onder vastgoedbelasting/documenten.