Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog tot en met 30 september 2021

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Het (demissionair) kabinet heeft besloten dat u, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 hoeft te betalen. U krijgt daarvoor dan 60 maanden de tijd. Wel moet u vanaf 1 oktober 2021 weer op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen.

Covid-19 Bonaire

Vanaf 1 oktober 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen

Alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.

Eerder meldden wij dat u vanaf 1 juli 2021 weer zou moeten voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Het (demissionair) kabinet heeft nu besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Loopt uw bijzonder uitstel af vóór 1 oktober 2021, en vraagt u geen verlenging aan?

Dan moet u vóór 1 oktober 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

Hebt u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald?

Doe dit dan vóór 1 oktober 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag dan zo snel mogelijk verlenging aan van uw bijzonder uitstel.

Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen

Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die u niet hebt betaald tijdens uw bijzonder uitstel. U krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan ons. Wilt u versneld betalen, dan kan dat natuurlijk ook.

Eerder meldden wij dat u deze openstaande bedragen zou moeten betalen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024, in 36 maanden. Het (demissionair) kabinet heeft besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 6% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,0%.

De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 2% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 6%.

Deze tijdelijke verlagingen gelden alleen voor belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend.

Andere belastingmaatregelen vanwege corona

Behalve het bijzonder uitstel van betaling hebben wij nog meer maatregelen genomen om bedrijven en burgers te helpen tijdens de coronacrisis. Veel daarvan worden verlengd, sommige niet. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst-cn.nl/