Wijziging Wet Inkomstenbelasting BES

Er is een wijziging in de Wet Inkomstenbelasting BES (artikel 6) in werking getreden.

Eenmalig uitkering OCW

Deze wetswijziging heeft betrekking op:

  • de verstrekte eenmalige tegemoetkoming op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 (Tegemoetkoming EZK)
  • subsidie op basis van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen COVID-19 (Tegemoetkoming EZK tweede periode).

De wijziging in de Wet Inkomstenbelasting voorkomt dat over de tegemoetkoming en subsidie in verband met COVID-19, inkomstenbelasting wordt geheven. Eventuele terugbetalingen van voornoemde tegemoetkomingen en subsidies zijn niet aftrekbaar. Deze bepaling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.