Belastingdienst bezoekt bedrijven voor controle loonheffing

Vanaf 24 november gaat de Belastingdienst Caribisch Nederland bedrijven bezoeken om  te controleren of de gegevens die voor de loonheffing zijn opgegeven, overeenkomen met de in het bedrijf kennelijk in loondienst werkzame personen.

Fraude bij aanvraag TWV aangepakt

Aan de aanwezige medewerkers zal gevraagd worden zich te legitimeren. Zo kan gecontroleerd worden of deze medewerkers door hun werkgever zijn aangemeld voor de loonheffing. Er wordt niet van tevoren  aangekondigd welk bedrijf wanneer bezocht wordt.

De Belastingdienst Caribisch Nederland benadrukt dat veel bedrijven zich netjes aan de regels houden. Maar  er zijn ook  ondernemers die nalaten om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit heeft  een negatief effect  op de maatschappij.

Daarnaast zal het ook degenen die wel aan hun verplichtingen voldoen benadelen; denk hierbij aan oneerlijke concurrentie. Dit is niet alleen slecht voor de specifieke bedrijfsbranche maar voor de hele gemeenschap.