Betalingsregeling naheffingsaanslagen LB en ABB

Binnenkort krijgt een groot aantal bedrijven een naheffingsaanslag opgelegd wegens het niet (volledig) betalen van de aangiften Loonbelasting (LB) en ABB van het eerste en tweede kwartaal 2020. Op deze naheffingsaanslag staat vermeld dat het openstaande bedrag betaald moet worden voor 16 oktober 2020.

De bedrijven die in verband met de coronacrisis uitstel van betaling hebben gevraagd, hebben al uitstel tot 31 oktober 2020 gekregen. Ook deze bedrijven hebben deze naheffingsaanslag gekregen.

Dit komt omdat zonder naheffingsaanslag geen uitstel van betaling gegeven kan worden.

Directeur BCN

Contact opnemen voor een passende betalingsregeling
De bedrijven die al uitstel van betaling hadden gevraagd, kunnen met de Belastingdienst contact opnemen om een passende betalingsregeling te treffen.

Zij hoeven dus niet voor 16 oktober a.s. te betalen.
Ook bedrijven die nog geen uitstel hadden gevraagd, maar dat wel willen, kunnen hierover contact opnemen met de Belastingdienst. 
Dit kan via helpdesk@belastingdienst-cn.nl