Aanmerkelijk Belang

U heeft een aanmerkelijk belang als u of u samen met uw echtgenoot (opties op) minimaal 5% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit in een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. Bovendien behoren de aandelen tot een aanmerkelijk belang als uzelf minder dan 5% bezit, maar uw echtgenoot of een familielid in de rechte lijn wel 5% of meer van het geplaatste aandelenkapitaal bezit.

De winsten uit aanmerkelijk belang worden belast tegen een tarief van 5%. De winst uit aanmerkelijk belang bestaat uit de reguliere voordelen, bijvoorbeeld de dividendenuitkeringen en uit de winsten die u geniet bij de vervreemding van uw aandelen, uw winstbewijzen of uw schuldvorderingen.

De volgende situaties worden ook als vervreemding gezien:
• aandelen verkopen
• aandelen inkopen
• winstbewijzen afkopen en inkopen
• liquidatie-uitkeringen betaalbaar stellen
• schuldvorderingen aflossen
• aandelen in het vermogen van een onderneming onderbrengen
• niet langer een aanmerkelijk belang hebben (bijvoorbeeld omdat de vennootschap meer aandelen op de markt heeft gebracht)
• niet meer in Caribisch Nederland wonen

Met vervreemding van o.a. uw aandelen wordt bedoeld de verkoop van uw aandelen.

Uw vervreemdingswinst is uw verkoopwinst.

Uw vervreemdingsprijs is uw verkoopprijs.

Uw verkrijgingsprijs is de prijs waarvoor u uw aandelen gekocht hebt.

U berekent de vervreemdingswinst door de vervreemdingsprijs te verminderen met de verkrijgingsprijs. Stel uw heeft in 2013 een aandelenpakket ter waarde van USD 5.000 gekocht. Deze aandelen verkoopt u na twee jaar voor USD 8.000. Dan is uw vervreemdingswinst USD 3.000.

Vervreemdingsprijs      USD 8.000

Verkrijgingsprijs          USD 5.000-/-

Vervreemdingswinst     USD 3.000