Verhuisgoederenvrijstelling

De verhuisgoederenvrijstelling geldt voor persoonlijke goederen die u ten minste zes maanden vóór de datum van uitschrijving in het land van herkomst (inclusief Nederland) in bezit had en, wanneer het gebruiksgoederen betreft, u deze goederen aldaar ook in gebruik had.

Persoonlijke goederen

De verhuisgoederenvrijstelling geldt dus niet voor nieuwe goederen die u met het oog op de verhuizing naar Caribisch Nederland heeft aangeschaft.

Persoonlijke goederen zijn goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door u en/of uw gezinsleden of die voor de behoeften van uw huishouden dienen. Voorbeelden hiervan zijn: meubilair, beddengoed, kleding, eigen gereedschap of fiets. Tot persoonlijke goederen behoren ook personenvoertuigen, kleine huisdieren, een normale huisvoorraad alcoholhoudende dranken en levensmiddelen.