Wilt u het bezwaarschrift mondeling toelichten?

Voordat de inspecteur een beslissing neemt op uw bezwaarschrift, krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorgesprek. Het verlangen hiertoe moet u te kennen geven in het bezwaarschrift.

Ook de inspecteur kan u oproepen tot het verstrekken van inlichtingen of het nader toelichten van de overwegingen die hebben gegolden bij het vaststellen van de belastingaanslag.