Ik ben het niet eens met de uitspraak op mijn bezwaarschrift. Wat kan ik dan nog doen?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de inspecteur op uw bezwaarschrift kunt u binnen twee maanden na de datum van de uitspraak daartegen in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg BES. Hoe, waar en binnen welke termijn u dat moet doen staat in de beschikking op bezwaarschrift opgenomen.

Op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie staat hoe u in beroep gaat én aan welke kosten u moet denken.