Om van Asycuda World gebruik te kunnen maken, moet u zich registreren bij Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor gegevens onder Contact). Op het formulier waarmee u het registratieverzoek indient, vindt u ook de technische vereisten en algemene voorwaarden die bij gebruik van Asycuda World van toepassing zijn. Dit formulier autorisatieformulier Asycuda World treft u aan in de rubriek ‘downloads’ bij Overige formlieren en documenten.

Om de toepassing te kunnen gebruiken moet Java op uw computer zijn geïnstalleerd. U kunt deze software downloaden op de website van Java.

Voor direct inloggen op Asycuda World, klik hier.

Vorige Volgende