De accijns die verschuldigd is bij invoer of uitslag uit een AGP van accijnsgoederen is opgenomen in de Douane en Accijnswet BES, Hoofdstuk IV, Titel 2. De accijnstarieven zijn ook opgenomen in dit overzicht.

Op welke wijze betaal ik de accijns?

Bij invoer betaalt u de accijns bij de douaneaangifte ten invoer. Bij uitslag uit een AGP betaalt u de accijns bij een maandaangifte die u als vergunninghouder AGP moet indienen.

De accijns van sigaretten wordt voldaan door middel van accijnszegels. De zegels zijn te bestellen bij Douane Caribisch Nederland, afdeling Klantbehandeling. Zie voor de gegevens onder Contact.

Vóór de invoer en de uitslag uit de AGP dient ieder pakje sigaretten op juiste wijze te zijn voorzien van dit accijnszegel.

Vorige Volgende