Wat mag ik meenemen?

Wanneer u reist neemt u meestal persoonlijke goederen mee zoals kleding, toiletartikelen of een fotocamera. Tijdens uw bezoek aan Caribisch Nederland gebruikt u deze goederen. Bij vertrek neemt u deze goederen weer mee. U heeft de goederen dan tijdelijk ingevoerd in Caribisch Nederland, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. In dat geval hoeft u geen ABB te betalen. Deze vrijstelling geldt niet voor accijnsgoederen zoals sigaretten en alcoholhoudende dranken, waarbij u zich moet houden aan de hoeveelheden zoals is vermeld in de tabel reizigersvrijstelling.

Let op! De Douane kan u om een zekerheidsstelling vragen, indien het vermoeden bestaat dat u de goederen wellicht wilt verkopen of schenken op het eiland waar u niet woont. Dit betekent dat u het bedrag aan ABB (Algemene Bestedingsbelasting) moet betalen dat u bij gewone invoer ook zou moeten betalen. Bij verlaten van het eiland met de goederen kunt u het bedrag weer terug krijgen.

Waarvoor moet ik betalen?

Als u méér goederen meeneemt dan u met vrijstelling van ABB mag invoeren, dan moet u ABB (Algemene Bestedingsbelasting) betalen. De ABB bedraagt:

  • 6% bij invoer op Saba of Sint Eustatius
  • 8% bij invoer op Bonaire

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde is de prijs waarvoor u goederen heeft gekocht. U toont deze prijs aan met de aankoopfactuur. Heeft u geen factuur, omdat u de goederen bijvoorbeeld kado kreeg dan zal de douanebeambte in overleg met u de waarde vaststellen. Ook dan moet u namelijk ABB betalen.

Wanneer u meer accijnsgoederen meevoert dan met vrijstelling kan worden ingevoerd, zult u naast de ABB ook accijns moeten voldoen. Dit geldt uitsluitend bij invoer op Bonaire. Zie hiervoor het overzicht accijns.

Wat moet ik doen?

Op de locatie van binnenkomst (luchthaven of zeehaven) meldt u bij de Douane dat u goederen meevoert waarvoor geen vrijstelling van ABB kunt krijgen. U bent verplicht deze melding te doen. De Douane zal naar de factuur van de goederen vragen en de verschuldigde ABB berekenen. U voldoet de ABB aan de Douane en ontvangt een kwitantie.

Uw melding wordt in wettelijke termen een mondelinge aangifte genoemd. Een mondelinge aangifte voor persoonlijke goederen kan gedaan worden tot een waarde van maximaal USD 1500,00. Is de waarde van het goed hoger, dan zal een elektronische aangifte bij de Douane moeten worden ingediend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het systeem Asycuda World.

Wat is verboden om mee te nemen?

De invoer van medicijnen (niet bedoeld voor eigen gebruik), verdovende middelen en wapens is verboden. Hetzelfde geldt voor beschermde dieren, planten, schelpen en dergelijke.
Indien u goederen meevoert waarvan de invoer is verboden of waarvoor een speciale toestemming van de overheid vereist is, moet u dit bij aankomst in de haven of op luchthaven onmiddellijk bij de Douane melden.

Overige zaken

Twijfelt u over een vrijstelling?
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor vrijstelling van ABB of dat u misschien verboden goederen meevoert, meldt u dan altijd onmiddellijk bij de Douane op de locatie van binnenkomst. Doet u dit niet, dan kan er sprake zijn van illegale invoer van goederen. Dit is strafbaar.
Uiteraard kunt u ook vóór uw vertrek bij de Douane informeren of in uw situatie specifieke procedures gelden. Zo is bijvoorbeeld de uitvoer van koraal en bepaalde schelpen verboden.

Bagagecontrole
De Douane zal controleren of goederen die reizigers meevoeren met vrijstelling van ABB kunnen worden ingevoerd. Daarnaast kan zij controleren of geen verboden goederen (bv. wapens en drugs) worden ingevoerd. Het betekent dat de reiziger zal worden verzocht om de koffer of handbagage te openen, zodat de Douane deze controle kan uitvoeren. U bent als reiziger verplicht aan deze controle mee te werken. Ook bij vertrek kan de Douane uw bagage controleren.

Vorige Volgende

Naar boven