Welke invoerbelastingen ben ik bij invoer van goederen in Caribisch Nederland verschuldigd?

Bij het invoeren van goederen kunnen de volgende belastingen verschuldigd zijn:

Invoerrecht
Het tarief aan invoerrecht wat u moet betalen is voor alle goederen op nihil (0%) gesteld. U betaalt dus geen invoerrecht.

Algemene bestedingsbelasting (ABB)
Het tarief aan ABB wat u moet betalen is, op enkele uitzonderingen na, voor alle goederen:

  • op Bonaire: 8%;
  • op Saba en Sint Eustatius: 6%.

Enkele uitzonderingen zijn:

  • het ABB-tarief voor personenauto’s op Bonaire bedraagt 25%. Voor Sint Eustatius en Saba is een progressief tarief van toepassing. Zie tarieventabel in Belastingwet BES artikel 6.19 of Tarievenblad Heffing ABB op personenauto's.
  • voor zeer schone/zuinige personenauto’s bedraagt het ABB-tarief 0%. In artikel 6.19 van de Belastingwet BES kunt u lezen wanneer voor toepassing van dit tarief sprake is van een zeer schone/zuinige personenauto. De definitie van personenauto is opgenomen in artikel 6.1 letter f van de Belastingwet BES.

Over welk bedrag wordt de ABB geheven?

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. Heel algemeen gesteld is de douanewaarde de prijs van de goederen (aankoopwaarde), vermeerderd met vracht en verzekeringskosten tot de eerste plaats van binnenkomst op het eiland van invoer. Indien accijnsgoederen worden ingevoerd wordt ook het accijnsbedrag in de douanewaarde opgenomen.

Raadpleeg de Douane- en accijnswet BES (hoofdstuk 3) en de Belastingwet BES (artikel 6.18) indien u alles wil weten over het vaststellen van de douanewaarde en de componenten die voor de ABB-heffing in de douanewaarde moeten zijn begrepen.

Let op! Bij het betalen van ABB over goederen die door een reiziger zijn meegenomen, is de bijtelling van vracht en verzekeringskosten niet van toepassing.

Accijns
Het tarief wat u aan accijns moet betalen varieert per soort accijnsgoed. De accijns wordt geheven over de hoeveelheid accijnsgoed die u invoert. Wat accijnsgoederen zijn, en een overzicht van accijnstarieven vindt u hier.

Let op:
Op Bonaire betaalt u bij het invoeren van alle accijnsgoederen accijns.

Op Saba en Sint Eustatius betaalt u alleen accijns bij het invoeren van benzine. Bij het invoeren van sigaretten, gedistilleerd en dergelijke betaalt u dus geen accijns op deze eilanden.

 

 

Naar boven