De Belastingdienst heeft diverse taken. Hieronder staan de belangrijkste opgesomd:
 • Heffen en innen van de Rijksbelastingen
 • Toezicht houden op het naleven van de fiscale wetten en regels
 • Innen van bepaalde eilandelijke heffingen

Uitvoeringsorganisatie

De Belastingdienst Caribisch Nederland  (BCN) is een uitvoeringsorganisatie. BCN is een onderdeel van de Belastingdienst Nederland en voert de belastingwetten uit die gelden voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Dat BCN een uitvoeringsorganisatie is wil zeggen, dat zij zelf niet de wet vaststelt of regels kan aanpassen. Wet- en regelgeving worden opgesteld door het Ministerie van Financiën en vastgesteld door Regering en de Eerste en Tweede Kamer in Nederland.

Heffen en innen van Rijksbelastingen

De meeste mensen kennen de Inkomstenbelasting, maar zoals op deze website is te lezen zijn er meer belastingsoorten waarbij BCN betrokken is. De Belastingdienst Caribisch Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende belastingen:
 • Algemene bestedingsbelasting
 • Vastgoedbelasting
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Kansspelbelasting
 • Opbrengstbelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Accijnzen
Als burger heeft u te maken met meer heffingen. Dit zijn dan echter belastingen die worden geheven door de lokale overheid, zoals bijvoorbeeld grondbelasting of motorrijtuigenbelasting. Sommige van deze  lokale belastingen kunt u bij BCN betalen.

Aangifte en aanslag

Voor de Algemene Bestedingsbelasting,  de Loonbelasting, de  Kansspelbelasting,  de Opbrengstbelasting en  de Overdrachtsbelasting moet de belastingplichtige pro-actief een aangifte indienen en tegelijkertijd betalen. Doet men dit niet of niet op tijd, dan stelt BCN zelf een aanslag vast (een zogeheten ambtshalve aanslag).
Voor de inkomstenbelasting wordt een aangifte uitgereikt die de belastingplichtige moet  invullen en inleveren. Aan de hand van deze gegevens stelt BCN een aanslag vast. De uitkomst hiervan kan zijn dat u geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen.

Toezicht

Zoals uit bovenstaande blijkt moet u voor de meeste belastingen zelf aangifte doen en wellicht betalen. Vaak is daarmee alles afgedaan. Regelmatig beoordeelt  de belastingdienst  gedane aangiften, dit heet toezicht.

Dit toezicht kan op vele manieren, zoals:
 • Door een controle;
 • Door een vragenbrief;
 • Door telefonisch contact.

Inning en Invordering

Het betalen van al uw belastingen kunt u doen bij ons op kantoor of via de bank. Doet u dit niet, dan start de invordering. In eerste instantie begint deze procedure met een aanmaning, doch daarna kan het zijn dat de deurwaarder bij u langs moet komen. Ziet u betalingsproblemen aankomen, neem dan contact met ons op om bijvoorbeeld over een betalingsregeling te praten.