De douanevertegenwoordiger is een persoon die op verschillende manieren een andere persoon bij het aangifte doen kan vertegenwoordigen.

De vertegenwoordiging kan direct of indirect zijn.
  • directe vertegenwoordiging; in deze situatie handelt de vertegenwoordiger in naam en voor rekening van een andere persoon;
  • indirecte vertegenwoordiging; in deze situatie handelt de vertegenwoordiger op eigen naam doch voor rekening van een andere persoon.
Een douanevertegenwoordiger woont op Bonaire, Saba danwel Sint Eustatius, of is daar gevestigd. Hij dient aan de inspecteur te verklaren dat hij voor rekening van de vertegenwoordigende persoon handelt, en aan te geven of dit directe- of indirecte vertegenwoordiging betreft. Als regel wordt deze verklaring op de aangifte gesteld.

De douanevertegenwoordiger heeft geen bijzondere rechten ten opzichte van de door hem vertegenwoordigende persoon wanneer deze laatste failliet mocht gaan. Douane Caribisch Nederland heeft de mogelijkheid tot het indienen van een aangifte door een douanevertegenwoordiger nog niet in haar aangifteprocessen opgenomen. De achtergrond daarvan is dat deze vorm van vertegenwoordiging voor zowel het bedrijfsleven als de Douane nieuw is.

Consequenties op het gebied van onder andere de betaling van wegens invoer verschuldigde belastingen, kosten of boetes worden nog onvoldoende doorzien. Het streven is om in 2012 te voorzien in de mogelijkheid van het doen van aangiften door een douanevertegenwoordiger.