Een lichaam dat in bezit is van een vestigingsplaatsbeschikking dient jaarlijks binnen negen maanden na afloop van het boekjaar haar jaarstukken in te dienen. Met andere woorden, elk jaar op uiterlijk 30 september dienen de jaarstukken van het jaar daarvoor ingediend te zijn. De stukken moeten bestaan uit een balans, verlies- en winstrekening alsmede een toelichting op deze stukken en dienen opgesteld te zijn volgende de bepaling van artikel 15, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES. Tevens moeten de jaarstukken ondertekend zijn door de bestuurder van het lichaam.

 

 

Naar boven