U moet de verschuldigde belasting betalen binnen 15 dagen na einde van het tijdvak (kwartaal)waarin de opbrengst ter beschikking is gesteld. U moet uw betaling via de bank verrichten, hier is het betalingskenmerk van groot belang. Deze is als volgt opgebouwd: aaaaaaaaa.103.bb.2.c.901
a= cribnummer
b= laatste twee cijfers van het jaar (bijvoorbeeld 17)
c= kwartaal (bijvoorbeeld 1,2,3 of 4)

 

 

Naar boven