De kansspelbelasting kan door de organisator of de prijswinnaar moeten worden betaald. Dit is afhankelijk van het soort kansspel.

Organisatoren
Organiseert u kansspelen, dan moet u kansspelbelasting betalen als u:

 • de organisator van binnenlandse casinospelen bent
 • de organisator van loterijen bent

Organisatoren van binnenlandse casinospelen
Als op de BES eilanden  bent gevestigd, dan moet u kansspelbelasting betalen over uw opbrengsten van de casinospelen. Casinospelen zijn tafelspelen en automaten (slotmachines of eenarmige bandieten). Prijswinnaars van casinospelen hoeven geen kansspelbelasting te betalen.

Organisator van loterijen
Als u op de BES eilanden  bent gevestigd, dan moet u kansspelbelasting betalen over de prijzen die u uitkeert op grond van een loterij.

Waarover betaalt u als organisator belasting?
In het geval van casinospelen betaalt u kansspelbelasting over het verschil tussen de inzetten en de prijzen.  Dit kan ertoe leiden dat er een in bepaalde periode meer aan prijzengeld wordt uitgekeerd dan ingelegd. In dat geval is in die periode geen belasting verschuldigd en kunt u het verlies verrekenen met positieve resultaten in de komende periode(n).

In het geval van de vergunninghouder op grond van de Loterijwet BES wordt de belasting over de prijs geheven.

Prijswinnaars
Wint u een prijs in een kansspel dan moet u, en niet de organisator, de kansspelbelasting betalen. U moet dan  kansspelbelasting betalen als u:

 • prijswinnaar bent van binnenlandse kansspelen die geen casinospelen zijn en niet vallen onder de Loterijwet BES (bijvoorbeeld Fundashon Wega di Number Boneiru)
 • prijswinnaar bent van buitenlandse (internet)kansspelen
  U kunt denken aan de volgende prijzen:
 • Prijzen uit buitenlandse loterijen, bijvoorbeeld:
      -    Landsloterij (biyechi)
      -    Staatsloterij
      -    Wega di number Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten
      -    Online prijzen
      -    Binnenlandse internetkansspelen

 • Andere campagnes en prijsvragen, bijvoorbeeld:
      -    Lotingen en campagnes waarbij bijvoorbeeld auto’s, telefoons, contant geld en vakanties kunnen worden gewonnen
      -    Weddenschappen

Organisator betaalt kansspelbelasting
De prijswinnaar is de belastingplichtige, maar de organisator van het kansspel houdt de kansspelbelasting in op de bruto prijs en betaalt deze belasting aande Belastingdienst/CN.
De prijs keert hij netto uit aan de prijswinnaar. De organisator mag de kansspelbelasting ook voor eigen rekening nemen. Dit gebeurt vaak als de prijs niet uit een geldbedrag bestaat, bijvoorbeeld een auto of een reis. De kansspelbelasting die de prijswinnaar ook nu niet zelf betaalt, vormt dan een onderdeel van de prijs.

Prijswinnaars bij buitenlandse (internet) kansspelen
Als u op de BES eilanden  een prijs wint bij een buitenlands kansspel dat u via internet speelt in het buitenland, bijvoorbeeld online of in een casino in bijvoorbeeld Las Vegas, dan moet u op de BES eilanden  kansspelbelasting betalen over die prijs. Als u in het buitenland al een soort kansspelbelasting betaalt over de gewonnen prijs, dan hoeft u op de BES eilanden  niet nog eens kansspelbelasting te betalen. U krijgt dan voorkoming van dubbele belasting.