Voor de ABB zijn er diverse tarieven.

Er is een algemeen tarief voor:

Er gelden andere tarieven voor:

  • diensten op het gebied van verzekeringen
  • de invoer en/of leveringen van (zeer zuinige) personenauto’s
  • goederen die niet worden ingevoerd, dan wel worden uitgevoerd en/of onder een douaneregime worden gebracht.

Voor de eilandgebieden Sint Eustatius en Saba geldt een afwijkend algemeen tarief en een afwijkend tarief voor diensten op het gebied van verzekeringen.

In tabelvorm:

Eilandgebied Bonaire

Sint Eustatius     
en Saba

Algemeen tarief - leveringen/invoer 8% 6%
Algemeen tarief - diensten 6% 4%
Verzekeringen 7% 5%
Personenauto 25% 25%
Zeer zuinige personenauto 0% 0%
Goederen die afkomstig zijn van buiten de BES eilanden
en niet zijn ingevoerd
0% 0%

Goederen die door een producent worden uitgevoerd,
ingeslagen en/of worden gebracht onder
een douaneregime en voor uitvoer bestemd zijn.

0% 0%

Een verduidelijking met betrekking tot auto’s:

Zeer zuinige personenauto
Een zeer zuinige personenauto is een personenauto waarvan bij benzinemotoren de CO2-uitstoot niet meer dan 110 gram per kilometer bedraagt en bij dieselmotoren de CO2-uitstoot niet meer dan 95 gram per kilometer bedraagt.

Bestelauto en Pick-up
Onder een bestelauto wordt verstaan een motorrijtuig met een laadruimte die niet is ingericht voor het vervoer van personen, die in haar geheel is voorzien van een vlakke laadvloer en die verder aan bepaalde afmetingen moet voldoen. Deze afmetingen zijn ontleend aan de Nederlandse Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

Op de BES-eilanden wordt veel gebruik gemaakt van de zogenaamde Pick-up. Afhankelijk van de uitvoering kan een Pick-up een personenauto of bestelauto zijn. Onderstaand schema geeft de basis voor de verdeling tussen een Pick-up en een bestelauto.

Type bestelauto Inrichting Inrichtingseisen
autobelasting Pick-up met open laadbak, enkele cabine en Xtrcab (1,5 cabine) Open laadbak Minimaal 125 cm lang en 20 cm breed.
autobelasting Pick-up met dubbele cabine en open laadbak Open laadbak Minimaal 150 cm lang en bovendien ten minste 2/3 van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder de extra zitruimte.
autobelasting De oorspronkelijke laadruimte begint bij een fictief schot, dat is geplaatst op een afstand van 115 cm achter het achterste punt van het stuur. Minimaal 40% van de lengte is vóór het hart van de achterste as geplaatst.

In grote lijnen komt het er op neer dat de Pick-up met een enkele cabine als bestelauto wordt aangemerkt en de Pick-up met een dubbele cabine als personenauto.

 

 

Naar boven