De ABB is een aangiftebelasting. Dat houdt in dat u zelf de te betalen belasting berekent en deze periodiek afdraagt aan de belastingdienst. Ook levert u periodiek een aangiftebiljet in.

Een aangiftebiljet ontvangt u in principe van de Belastingdienst. Het kan echter zijn dat u nog niet bekend bent bij de Belastingdienst maar dat u wel aangifte ABB moet doen. U moet dan zelf initiatief nemen. Het makkelijkste kunt u dat doen door u te melden bij het belastingkantoor en om aangiften te vragen.

De periode waarover aangifte en betaling moeten plaatsvinden kan variëren. Dat kan zijn een kalendermaand, een kalenderkwartaal, een half jaar of een jaar.

Belastingdienst/Caribisch Nederland heeft er voor gekozen om bij de invoering van het nieuwe fiscale stelsel voor de BES, 1-1-2011, voor de ABB per kwartaal aangiften uit te reiken. U hoeft dus niet iedere maand, maar 1 keer per kwartaal aangifte ABB te doen. Het is wel mogelijk om maandelijks te betalen. U betaalt dan vooruit op een nog in te dienen aangifte. Dat kan handig zijn als u grotere bedragen moet betalen en u liquiditeitsproblemen verwacht als u wacht tot het einde van het kwartaal.

Als u een aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht ook aangifte te doen. Ook als u van mening bent dat u niet belastingplichtig bent voor de ABB. Meldt u in zo’n geval bij de Belastingdienst en geef aan waarom u van mening bent dat u niet belastingplichtig bent. Als blijkt dat u onterecht als belastingplichtige bent opgenomen, wordt dat aangepast. U kunt hier ook zelf het Aangifteformulier ABB downloaden.

Hoe het doen van aangifte en het betalen precies in zijn werk gaat, welke uiterste data gelden en wat de gevolgen zijn van te laat aangifte doen, leest u in het handboek Algemene bestedingsbelasting (link naar download). U ontvangt dit Handboek als u wordt opgenomen als belastingplichtige voor de ABB.

Soms kunt u in aanmerking komen voor ontheffing van de ABB. U hebt recht op ontheffing van ABB indien u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • U hebt een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een man/vrouw-firma en bent gevestigd op de BES eilanden en;
  • Uw omzet bedraagt (exclusief ABB) per kalenderjaar minder dan USD 20.000 en;
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de ABB.

U hoeft dan niet periodiek aangifte te doen voor de ABB, maar wel periodiek ( dat is 1 x per jaar) een opgave te doen van uw omzet. Op verzoek reikt de Belastingdienst een jaar aangifte uit. In dat geval dient u de jaaraangifte te doen en geen periodieke opgaaf.

Om in aanmerking te komen voor ontheffing van administratieve verplichtingen dient u een schriftelijk verzoek (link naar download) in bij B/CN. Na beoordeling ontvangt u een beschikking waarin aan u wordt meegedeeld of u wel of niet in aanmerking komt voor ontheffing ABB.

 

 

Naar boven