Tot en met 2010 bestond er een zogenaamd schijventarief voor de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2011 geldt een vlak tarief van 30,4% met daarnaast een tarief van 35,4% voor inkomen van USD 250.000,- en hoger.

Van belang is dat aftrek van hypotheekrente en de premies voor de aflopende overlijdens-risicoverzekering met betrekking tot een eigen woning niet tegen het tarief van 35,4%, maar alleen tegen het tarief van 30,4% aftrekbaar is. Voor de volksverzekeringen gelden in 2011 de volgende tarieven:

AOV 25% over maximaal USD 26.396,-
AWW 1,3% over maximaal USD 26.396,-
Werknemersdeel zorg 0,5% over maximaal USD 26.396,-

Bij de berekening van de inkomstenbelasting, de premies AOV, AWW en het werknemersdeel van de zorgverzekering mag rekening gehouden worden met de belastingvrije som en de toeslagen daarop. Er gelden de volgende belastingvrije som en toeslagen:

som USD 10.016,-
Kindertoeslag 1 kind USD 1.284,-
Kindertoeslag 2 kinderen USD 2.568,-
Ouderentoeslag USD 455,-
Verder heeft een belastingplichtige die premieplichtig is voor de AOV, AWW en de zorgverzekering recht op heffingskortingen op de inkomstenbelasting. De heffingskorting is gelijk aan de verschuldigde premies. 
De berekening van de belasting en de premies gebeurt als volgt:
Voorbeeld:
Iemand heeft een belastbaar inkomen van USD 40.000,-
 
Vastgesteld Belastbaar Inkomen
 
USD 40.000,-
Belastingvrije som
USD 10.016,- -/-
 
Belastbare som
USD 40.000,- – USD 10.016,-
USD 29.984,-
 
Over dit bedrag van USD 29.984,- wordt inkomstenbelasting geheven
 
IB
30,4% X USD 29.984,-
USD 9.115,-
 
De heffingskortingen worden hiervan afgetrokken
 
Heffingskorting AOV
25% X USD 26.396,-
USD 6.599,-
Heffingskorting AWW
1,3% X USD 26.396,-
USD 343,-
Heffingskorting Zorgverzekering
0,5 % X USD 26.396,-
USD 131,-
IB na heffingskortingen
 
USD 2.042,-
 
De premies worden hierbij opgeteld
 
Premie AOV
    25% X USD 26.396,- (maar max D)
USD 6.599,- +
Premie AWW
    1,3% X USD 26.396,- (maar max D)
USD 343,- +
Premie Zorgverzekering
    0,5 % X USD 26.396,- (maar max D)
USD 131,- +
Totaal inkomstenbelasting en premies
 
USD 9.115,-

In voorkomende gevallen kan nog rekening gehouden worden met een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Daarnaast worden de voorheffingen loonbelasting en premies, opbrengstbelasting en de bronheffing op spaargelden uit verdragslanden verrekend. In de Wet inkomstenbelasting BES is bepaald dat alleen binnenlandse belastingplichtigen recht hebben op een belastingvrije som en de kinder- en ouderentoeslag.

Woont u niet op een van de BES-eilanden, dan wordt u voor de inkomstenbelasting niet als binnenlandse belastingplichtige aangemerkt. U heeft dan geen recht op de belastingvrije som of toeslagen daarop. Onder bepaalde voorwaarden kunt u worden aangemerkt als een BES-inwoner. U moet dan voldoen aan de voorwaarden voor de zgn. 90%-regeling.

U komt alleen in aanmerking voor kindertoeslag voor kinderen die bij aanvang van het kalenderjaar 17 jaar of jonger zijn en tot uw huishouden behoren. U kunt voor maximaal 2 kinderen kindertoeslag krijgen. Ouderentoeslag krijgt u indien u bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd heeft bereikt waarop u recht krijgt op een AOV-uitkering. In 2011 is dat 60 jaar.

 

 

Naar boven